Oudercommissie

 

De positie van de ouders in de kinderopvang is een stuk verbeterd sinds de invoering van de Wet Kinderopvang. Zo is ieder kinderdagverblijf wettelijk verplicht om een oudercommissie te hebben. De oudercommissie van ZieJeZo. bestaat uit 4 ouders. Zij overleggen minimaal 3 keer per jaar over een aantal in de wet vastgelegde zaken. Onderwerpen waar de oudercommissie over spreekt zijn het pedagogisch beleid, kind-leidster ratio, GGD inspecties enzovoort. Naast overleg organiseert de oudercommissie ook eigen activiteiten zoals bijvoorbeeld de thema-informatieavonden en de jaarlijkse picknick.

 

Vergadernotulen

De notulen van de vergaderingen zijn voor alle ouders inzichtelijk bij binnenkomst van ons kinderdagverblijf.


Contact

Als u in contact wilt komen met de oudercommissie kunt u contact met hun opnemen door gebruik te maken van het emailadres oudercommissie@kinderopvangziejezo.nl

Via onderstaande formulier kunt u ook direct een email sturen naar de Oudercommissie.

Directe email aan de Oudercommissie: