Onze visie op kinderopvang


Wij zijn een serviceverlenend bedrijf voor ouders en hun kinderen.  Samen met ouders willen wij een stukje van de “zorg” voor hun kostbaarste bezit delen. Wij vinden het belangrijk dat er over deze zorg een goede communicatie en afstemming is.

 

De belangen en behoeften van het kind staan centraal in onze opvang.

 

Wij willen alle kinderen goede ontplooiingsmogelijkheden bieden op lichamelijk-, geestelijk- en sociaal gebied. Wij willen dit doen in een geborgen, veilige, kindvriendelijke omgeving  met gekwalificeerd personeel. Door begrip en respect te hebben voor de eigenheid van ieder kind kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Hiervoor dient juist op jonge leeftijd de basis te worden gelegd.