Veiligheid en Gezondheid

 

Risico Inventarisatie Gezondheid en Risico Inventarisatie Veiligheid

Ieder jaar maken wij  een Risico Inventarisatie Gezondheid en een Risico Inventarisatie Veiligheid. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke gezondheids en/of veiligheidsrisico’s er op ons kinderdagverblijf zijn. Deze zogenaamde RIV en RIG ligt voor ouders op ons kinderdagverblijf ter inzage en wordt jaarlijks door de GGD gecontroleerd. Ook het laatste inspectierapport van de GGD ligt op de groep ter inzage voor u.

Al onze leidster beschikken over een diploma Bedrijfs Hulpverlening. Jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden samen met de kinderen.